Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gastromand.dk | 19. april 2024

Scroll to top

Top

Ingen kommentarer

Blæksprutterne er her! Så hvorfor spiser vi dem ikke?

Blæksprutterne er her! Så hvorfor spiser vi dem ikke?

En indførsel i fænomenet danske blæksprutter samt hvordan vi får glæde af dem i køkkenet.

Det mytologiske bløddyr optræder i mange skikkelser og siges at have mange forliste skibe på samvittigheden. Hvor meget sandhed der er i disse historier vil jeg ikke gisne om, men der findes kæmpeblæksprutter. Man ved ikke meget om dem, men de skulle leve på dybder mellem 200 og 1000 meter og vokse sig længere end 18 meter. I Danmark bliver de dog ikke større end 1-5 kilo og fanges oftest som bifangst i fiskernes net. Desuden bliver de også sjældent handlet på de danske markeder, da vi desværre har en meget begrænset tradition for at spise blæksprutter herhjemme. Oftest er den begrænset til de dej-ombetrukkede elastikker på frost, der i øvrigt ikke er danske.

De danske have huser op til 45 forskellige arter blæksprutter, men de fleste af dem er meget sjældne og følger blot fiskestimerne rundt i nordsøen. Vi har udelukkende tiarmede blæksprutter – altså ikke de røde (ottearmede), som åbner syltetøjsglas i akvarier…

Blæksprutter rimer på diversitet og bæredygtighed. Det gør de både kva deres relativt korte liv på et par år og at de derved kun når at “belaste” kloden i begrænset omfang. Desuden er de yderst effektivt i at omsætte føde til kropsvægt og endda mange gange hurtigere end eksempelvis en ko. Blæksprutterne er talrigt til stede i de danske farvande og bestandene bliver kun større i takt med at vi nedfisker de kendte benfisk som eksempelvis torsk.

1 stk. sprutte af solid størrelse.

Blæksprutten er misforstået, men yderst velsmagende.

Det er min erfaring at efterspørgslen på blæksprutter i private regi i Danmark er forsvindende lille. Restaurations-scenen er kommet godt efter det, men vi som private forbrugere har ingen kultur eller håndværksmæssige forudsætninger for at håndtere det ellers velsmagende og yderst bæredygtige havdyr. Hvilket er en skam da tilberedningen af dem er yderst simpel. I princippet skal blæksprutte have meget kort tid eller relativt lang tid og det er imellem disse to poler, at folk har brændt nallerne og endt op med en uspiselig elastik-tekstur.

Følg med her på Gastromand, hvor jeg vil forsøge at overbevise dig om blækspruttens lyksaligheder!

Stik os en kommentar

Smid en kommentar